Wednesday, July 6, 2011

असावा सुंदर चोकॉलेटचा बंगला

असावा सुंदर चोकॉलेटचा बंगला,
चंदेरी सोनेरी चमचमता चांगला 

चोकॉलेटच्या बंगल्याला टॉफीचे दार,
शेपटीच्या झुपक्यान झडून जाईल खार

गोल गोल लेमनच्या खिडक्या दोन,
हॅलो हॅलो करायला छोटासा फोन

बिस्किटांच्या गच्चीवर मोर शानदार, 
पेपरमिंटच्या अंगणात फुले लाल लाल 

चांदीच्या झाडामागे चांदोबा रहातो
छोट्याश्या फुलाशी लपाछपी खेळतो

उंच उंच झोक्याचा खेळ रंगला,
मैनेचा पिंजरा वर टांगला

किती किती सुंदर चोकॉलेटचा बंगला, 
चंदेरी सोनेरी चमचमता चांगला

No comments:

Post a Comment