Friday, August 19, 2011

अप्सरा आली

कोमल काया की मोहमाया पुनव चांदणं न्हाले
सोन्यात सजले, रुप्यात भिजले रत्नप्रभा तनु ल्याले
ही नटली थटली जशी उमटली चांदणी रंगमहाली
मी यौवन बिजली पाहून थिजली इन्द्रसभा भवताली

अप्सरा आली इन्द्रपुरी तुन खाली
पसरली लाली रत्नप्रभा तनु ल्याली
ती हसली गाली चांदणी रंगमहाली
अप्सरा आली पुनव चांदणं न्हाली

छबीदार सुरत देखणी जणू हिरकणी नार गुलझार
सांगते उमर कंचुकी बापुडी मुकी सोसती भार
शेलटी खुणावी कटी तशी हनुवटी नयन तलवार

ही रती मदभरली नारी ठिणगी शिणगाराची
कस्तुरी दरवळली दारी झुळूक ही वाऱ्याची
ही नटली थटली जशी उमटली चांदणी रंगमहाली
मी यौवन बिजली पाहून थिजली इन्द्रसभा भवताली

अप्सरा आली इन्द्रपुरी तुन खाली
पसरली लाली रत्नप्रभा तनु ल्याली
ती हसली गाली चांदणी रंगमहाली
अप्सरा आली पुनव चांदणं न्हाली

गीत: गुरु ठाकूर 
संगीत: अजय - अतुल 
गायक: बेला शेंडे, अजय - अतुल 

No comments:

Post a Comment