Wednesday, October 5, 2011

रजनीगंधा जीवनी या बहरुनी आली

रजनीगंधा जीवनी या बहरुनी आली
मनमीत आला, तिच्या पाऊली

फुलल्या मनाच्या मुक्या पाकळया
झुलल्या लता आज प्रीतीतल्या
अशी आली, प्रीती ल्याली, नवी ही कळी

रजनी अशी ही निळी सावळी
किरणांत न्हाली धरा मलमली
अशा वेळी, प्रिया येई, फुले लाजली

गीतकार - शांताराम नांदगावकर
गायक - अनुराधा पौडवाल
संगीतकार - अनिल - अरुण

No comments:

Post a Comment