Tuesday, October 4, 2011

ताई मला सांग

कोण येणार ग पाहुणे
ताई मला सांग मला सांग कोण येणार गं पाहुणे

आज सकाळपासून गं, गेली ताईची घाई उडून
आरशासमोरी बसून आहे बुवा ऐट
घाल बाई नवे दागिने

झाली झोकात वेणी फणी
नविन कोरी साडी नेसूनी
ताई माझी जरी दिसे देखणी
गोरे गोरेपान तेही आहेत सुंदर म्हणे

नको सांगूस जा मला
मीच मज्जा सांगते तुला
गोड गोड खाऊ मला देतील नवे मेहुणे

गायक - आशा भोसले

No comments:

Post a Comment