Thursday, September 22, 2011

गोरी गोरी पान

गोरी गोरी पान, फुलासारखी छान
दादा मला एक वहिनी आण ॥ ध्रु ॥

गोर्‍या गोर्‍या वहिनीची अंधाराची साडी
अंधाराच्या साडिवर चांदण्याची खडी
चांदण्याच्या पदराला बिजलीचा बाण ॥ १ ॥

वहिनीला आणायाला चांदोबाची गाडी
चांदोबाच्या गाडीला हरणांची जोडी
हरणांची जोडी तुडवी गुलाबाचे रान ॥ २ ॥

वहिनीशी गट्टि होता, तुला दोन थापा
तुला दोन थापा, तिला साखरेचा पापा
बाहुल्यांच्या परी होउ दोघी आम्ही सान ॥ ३ ॥

गायिका - आशा भोसले
संगीतकार - श्रीनिवास खळे
गीतकार - ग. दि. माडगूळकर

No comments:

Post a Comment