Monday, September 26, 2011

नवरात्रीची आरती


आश्विनशुध्दपक्षीं अंबा बैसलि सिंहासनीं हो
प्रतिपदेपासुन घटस्थापना ती करुनी हो
मूलमंत्रजप करुनी भोवती रक्षक ठेउनी हो
ब्रह्मा विष्णु रुद्र आईचे पूजन करिती हो ॥१॥

उदो बोला उदो अंबाबाई माउलीचा हो
उदोकारे गर्जती काय महिमा वर्णु तिचा हो ॥धृ॥

द्वितीयेचे दिवशी मिळती चौसष्ट योगिनी हो
सकळांमध्ये श्रेष्ठ परशुरामाची जननी हो
कस्तुरी मळवट भांगी शेंदुर भरुनी हो
उदोकारे गर्जती सकल चामुंडा मिळुनी हो ॥२॥

तृतीयेचे दिवशी अंबे श्रुंगार मांडिला हो
मळवट पातळ चोळी कंठी हार मुक्ताफळां हो
कंठीची पदके कांसे पीतांबे पिवळा हो
अष्टभुजा मिरविती अंबे सुंदर दिसे लीला हो ॥३॥

चतुर्थीच्या दिवशी विश्वव्यापक जननी हो
उपासकां पाहसी प्रसन्न अंत:करणी हो
पूर्णकृपे तारिसी जगन्माते मनमोहिनी हो
भक्तांच्या माउली सुर ते येती लोटांगणी हो ॥४॥

पंचमीचे दिवशी व्रत ते उपांगललिता हो
अर्ध्यपाद्यपूजने तुजला भवानी स्तविती हो
रात्रीचे समयी करिती जागरण हरिकथा हो
आनंदे प्रेम ते आले सद्भावे क्रिडता हो ॥५॥

षष्टीचे दिवशी भक्तां आनंद वर्तला हो
घेउनि दिवटया हस्ती हर्षे गोंधळ घातला हो
कवडी एक अर्पिता देशी हार मुक्ताफळां हो
जोगवा मागता प्रसन्न झाली भक्तकुळा हो ॥६॥

सप्तमीच्या दिवशी सप्तश्रुंग गडावरी हो
तेथे तु नांदसी भोवती पुष्पे नानापरी हो
जाईजुई-सेवंती पूजा रेखियली बरवी हो
भक्त संकटी पडता झेलुनी घेसी वरचेवरी हो ॥७॥

अष्टमीचे दिवशी अष्टभुजा नारायणी हो
सह्याद्रिपर्वती पाहिली उभी जगज्जननी हो
मन माझे मोहिले शरण आलो तुजलागुनी हो
स्तनपान देवुनी सुखी केले अंत:करणी हो ॥८॥

नवमीचे दिवशी नवदिवसांचे पारणे हो
सप्तशतीजप होमहवने सद्भक्ती करुनी हो
षड्रसअन्ने नैवेद्यासी अर्पियेली भोजनी हो
आचार्य ब्राह्मणा तृप्त केले त्वां कृपेकरुनी हो ॥९॥

दशमीच्या दिवशी अंबा निघे सीमोल्लंघनी हो
सिहारुढ करी दारूण शस्त्रे अंबे त्वां घेउनी हो
शुंभनिशुंभादिक राक्षसा किती मारिसी रणी हो
विप्रा रामदासा आश्रय दिधला तो चरणी हो ॥१०॥

No comments:

Post a Comment